โครงสร้างของระบบควบคุมแบบปิดของออร่า เบดดิ้ง

ระบบควบคุมแบบปิดของเราทำหน้าที่ดักจับและนำส่วนผสมที่ใช้แล้วในขั้นตอนของการผลิต NanoBAMBOO ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง และยังใช้ได้ซ้ำอีกหลายครั้ง แทนที่จะถูกปล่อยกลับไปสู่สิ่งแวดล้อม

เป็นที่น่าเสียดาย...

ถึงแม้ว่าเทคโนโลยรูปแบบนี้จะสามารถพร้อมนำไปใช้งานแล้ว แต่ก็ยังมีผู้ผลิตเส้นใยไผ่เป็นจำนวนมากที่ไม่เต็มใจที่จะลงทุนหรือเปลี่ยนแปลงที่จะเปลี่ยนมาใช้ระบบการผลิตแบบปิดเพื่อนำมาพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและรักษาสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการผลิตที่ไร้จิตสำนึก

การผลิตใยไผ่วิสโคสส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันตามท้องตลาด ส่วนมากผลิตขึ้นโดยการใช้สารเคมีที่เป็นพิษและยังทิ้งของเสียลงสู่ธรรมชาติอย่างไม่มีความรับผิดชอบ

มลภาวะเป็นพิษ

เมื่อของเสียจากการผลิตไม่ได้รับการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบ สารเคมีเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดมลพิษต่อน้ำ อากาศและดินทำลายสุขภาพของผู้คนและทำลายระบบนิเวศในท้องถิ่นนั้นๆ

คุณคือผู้เลือก

วันนี้เทคโนโลยีการผลิตใยไผ่ที่สะอาดนั้นเกิดขึ้นแล้ว และสามารถนำมาใช้ในการผลิตได้จริง ดังนั้นพวกเราสามารถร่วมมือกันสร้างความแตกต่างเพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้นของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ยั่งยืนและที่สำคัญที่สุดคืออนาคตของตัวคุณและลูกหลานของคุณเอง